ทำอย่างไรให้ห่างไกลโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนั้นได้เกิดมาจากที่หัวใจได้รับออกซิเจนไปหล่อเลี้ยง ไม่เพียงพอจนเกิดอาการแน่นหน้าอกขณะต้องใช้แรงเยอะเยอะหรือว่าการออกกำลังกายและการเคลียด ถึงแม้ว่าบางสาเหตุของการเกิดโรคนั้นเราเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อีกหลายปัจจัยที่เราก็สามารถหาทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ค่ะ

สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนั่นก็คือ เพศชายจะมีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิงนะคะ อายุมากแล้วโดยเฉพาะสำหรับวัยทองหรืออายุ 65 ปีขึ้นไปค่ะ การเป็นกรรมพันธุ์จากพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายนั่นเองค่ะ เนื่องมาจากการสูบบุหรี่ อาจจะมีโรคความดันโลหิตสูง

จนทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบและแข็งทั้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สุดของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่ะ จะอยู่ในภาวะไขมันในเลือดสูงทำให้ไขมันอุดหลอดเลือดทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเรานั้นขาดเลือดได้ค่ะ โรคเบาหวานและโรคอ้วนค่ะ อาจจะขาดการออกกำลังกายจนให้เสี่ยงเป็นโรคก็ได้

Posted on: August 21, 2016, by : MICRO