ไวรัสเมอร์ส เป็นภัยร้ายที่จะต้องเฝ้าระวังด้วย

และไวรัสตัวใหม่ที่ทั่วโลกในตอนนี้ต่างกำลังที่จะเฝ้าระวัง รวมไปถึงประเทศไทยด้วย เพราะว่าการติดเชื้อนั้นมีเกณฑ์ที่จะเสียชีวิตสูงมากมั้งมันยังมีอาการอย่างไรบ้าง และจะหาวิธีในการป้องกันอย่างไรได้บ้างกับโรค MERS-CoV ที่เป็นกลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจของทางตะวันออกกลาง ที่ได้เกิดจากการติดเชื้อในกลุ่มของ โคโรน่า ไวรัส

ที่สามารถจะก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจกับระบบทางเดินอาหารได้ และเชื้อนี้นั้นจะแพร่จากคนไปสู่คน ทั้งยังก็ไม่ทราบสาเหตุและที่มาของโรคอย่างแน่ชัด สำหรับอาการที่สังเกตได้ก็คือ เรามักจะพบได้ตั้งแต่เราไม่มีอาการไปจนถึงเรานั้นมีอาการรุนแรง ซึ่งผู้ป่วยนั้นมักจะมีไข้สูงมาก 38 องศาเซลเซียส ที่มีอาการไอหอบ มีการหายใจลำบาก

ท้องเสีย อาเจียน ซึ่งผู้ป่วยนั้นจะมีอาการที่แย่ลงอย่างรวดเร็วภายใน 1 สัปดาห์ และวิธีการในการป้องกันนั้นจะต้อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ และเมื่อเรานั้นมีอาการไข้สูง ไอ หอบ ก็ควรที่จะใช้ผ้าปิดปากและจมูกเวลามาพบแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่ชอบเดินทางหรือใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อด้วยค่ะ

Posted on: January 13, 2017, by : MICRO