การนอนกี่ชั่วโมงถึงจะพอดีกับอายุของเรา

และเมื่อเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่การนอนน้อยก็จะยิ่งมากขึ้นแต่วันไหนที่นอนมากอาจจะรู้สึกสดชื่นแจ่มใส 100 เปอร์เซ็นเสมอไปเพราะว่าเมื่อเรานั้นโตขึ้นระยะเวลาในการนอนของเราก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงอายุควรนอนกี่ชั่วโมงที่เรียกว่าเพียงพอ สำหรับเด็กแรกเกิดอายุ 0-3 เดือนควรที่จะนอน 14-17 ชั่วโมงต่อวันเด็กทารกอายุ 41 เดือนให้นอน 12-15 ชั่วโมงต่อวัน

เด็กอายุ 1-2 ปีควรนอน 11 ถึง 14 ชั่วโมงต่อวันเด็กอนุบาล 3 ถึง 5 ปีให้รอ 10 ถึง 13 ชั่วโมงต่อวันเด็กประถม 6 ถึง 13 ปีให้นอน 9-11 ชั่วโมงต่อวันวัยมัธยม 14 ถึง 17 ปีให้นอน 8 ถึง 10 ชั่วโมงต่อวันวัยรุ่น 18 ถึง 25 ปีให้รอ 7-9 ชั่วโมงต่อวันวัยทำงาน 26 ถึง 64 ปีให้นอน 7-9 ชั่วโมงต่อวันเท่ากับวัยรุ่นนะคะสำหรับวัยชรา 65 ปีขึ้นไปให้นอน 7 ถึง 8 ชั่วโมงค่ะ

และก็เป็นระยะเวลาที่แนะนำว่าจะดีกับร่างกายของเราซึ่งสามารถบวกลบ 1 ชั่วโมงได้ในบางกรณีหน่วยวัดเป็นวัยรุ่นวัยทำงานที่นอนได้ 6 หรือว่า 10 ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้แปลว่านอนน้อยหรือว่ามันเกินไปงานได้อย่างไรว่าอาจจะเคยเรียนมาตั้งแต่ก่อนการนอน 6 ถึง 8 ชั่วโมงจะเพียงพอฉันจริงแล้วใครที่นอนต่ำกว่า 6 ชั่วโมงอาจจะเป็นกำลังนอนให้เพียงพอและนอนไม่เพียงพอติดต่อกันจะส่งผลต่อสุขภาพได้เลยนะคะ

Posted on: July 24, 2017, by : MICRO