วิธีในการทดสอบว่าเห็ดมีพิษเป็นความเชื่อที่ผิดมีอะไรบ้าง

และที่ต่างจังหวัดเมื่อฝนตกมีอากาศชุ่มทุ่มเหมาะกับการเจริญเติบโตของเห็ดสาเหตุที่เราเก็บไปทานั้นก็ไม่ใช่เหตุทุกชนิดที่ทานดีและอร่อยบางชนิดก็มีพิษและมีลักษณะที่คล้ายกันด้วย ซึ่งเราแนะนำเฉพาะเหตุที่เรามั่นใจว่าปลอดภัยบางชนิดที่เคยทานแล้วปลอดภัยบางชนิดอาจจะเคยเห็นแต่เราไม่เคยทานมีความเสี่ยง

ที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตบางคนอาจใช้วิธีทดสอบที่เคยได้ยินมาว่านี้เรามีวิธีที่แนะนำดีๆมาแนะนำกันค่ะ ใช้ช้อนเงินแท้มาค้นในหม้อเวลาทำอาหารเงินแท้จะมีปฏิกิริยากับพิษในเหตุการณ์อาจจะเปลี่ยนเป็นสีดำหาซื้อกับพี่เชื่อว่าไม่มีความจริงต่อให้เห็ดมีพิษช้อนเงินก็ไม่เปลี่ยนสีฉันอาจเปลี่ยนสีจากความร้อนหรือสภาพอากาศของที่วางช้อนค่ะ

ต้มเห็ดพร้อมข้าว ถ้าข้าไม่สุกหรือว่าค่าเปลี่ยนสีไปแสดงว่าเห็ดมีพิษความเชื่อนี้ก็ไม่เป็นความจริงต่อให้เห็ดมีพิษก็ไม่สามารถทำปฏิกิริยาให้ข้าวไม่สุกในความร้อนตามปกติหรือว่าเปลี่ยนสีของข้าวได้นะคะ การใช้ปูนกินหมากไปเกาะหินปูนกินหมากนั้นไม่ใช่สารที่จะวัดการมีพิษของเห็ดจากความเชื่อที่ว่าเห็นเป็นเห็ดพิษปูนจะเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเป็นสีม่วงอมน้ำตาลความเชื่อนี้ก็ไม่เป็นความจริงเลยค่ะ

Posted on: October 5, 2017, by : MICRO