งูพิษ 7 ชนิดที่คนไทยโดนกัดบ่อยและอันตรายถึงชีวิตมีอะไรบ้าง

และทางด้านรองอธิบดีกรมการแพทย์ได้ออกมากล่าวว่าในขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนเราต้องระมัดระวังสัตว์ที่มีพิษที่มีชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นงูที่ชอบอาศัยอยู่ตามสภาพแวดล้อมใกล้ตัวเมื่อจะเป็นสนามข้างบ้านทุ่งหญ้าป่าในน้ำเป็นงูที่ไม่มีพิษกัดสำหรับคนมีพิษพบถูกกัดอยู่บ่อยครั้งมี 7 ชนิดดังนี้ งูเห่า งูกะปะ งูจงอาง งูเขียวหางไหม้ งูแมวเซา งูสามเหลี่ยม งูทับสมิงคลา สำหรับพิษของงูมี 4 ประเภทคือพิษต่อระบบประสาทพิษของงูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม

ผู้ที่รับพิษจะเกิดอัมพาตที่กล้ามเนื้อลืมตาไม่ขึ้นกลืนลำบากอาจจะหยุดหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะ พิษต่อโลหิตพิษของงูแมวเซา งูกะปะ งูเขียวหางไหม้ จะทำให้เลือดออกตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผิวหนังเหงื่อจะอาเจียนเป็นเลือดปัสสาวะเป็นเลือดได้เลยค่ะ พิษต่อกล้ามเนื้อพิษงูทะเล จะทำอันตรายต่อกล้ามเนื้อและตะกวดกล้ามเนื้อมากปัสสาวะเป็นสีดำเนื่องจากกล้ามเนื้อถูกทำลาย พี่ต่อกล้ามเนื้อหัวใจไม่ว่า

จะเป็นงูเห่างูจงอางทำให้ลืมตาไม่ขึ้นแขนขาจะหมดแรงกระวนกระวายลิ้นแข็งน้ำลายมากเลยลำบากจะเกิดอาพาธของกล้ามเนื้อที่ช่วยในเรื่องการหายใจและจะเสียชีวิตได้เลยค่ะ สำหรับแนวทางในการรักษาจะต้องประเมินผู้ป่วยและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นประวัติตำแหน่งที่ถูกงูกัดสถานที่ถูกงูกัดอาการที่เกิดขึ้นชนิดของโบนันซ่าเขางูมาเพื่อให้เป็นข้อมูลกับทางแพทย์ได้ทั้งความสะอาดบริเวณแผลถูกกัดและนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดด้วยค่ะ

Posted on: October 18, 2017, by : MICRO